Oprócz pacjentów zgłaszających się na rehabilitację w normalnym toku planowanej rekonwalescencji pooperacyjnej zdarza się także, że co jakiś czas pomocy szukają osoby, u których wystąpiły pewne komplikacje w trakcie lub po zabiegu.

 

Do najczęstszych powikłań wczesnych pooperacyjnych zaliczamy:

 • infekcje
 • zakrzepy
 • zwichnięcia endoprotezy

 

Do najczęstszych powikłań późnych pooperacyjnych zaliczamy:

 • obluzowanie jednej lub obu części endoprotezy
 • złamanie trzpienia
 • późne infekcje
 • skostnienia okołostawowe
 • wędrowanie panewki w kierunku miednicy lub ku górze
 • złamanie uda 

Do najczęstszych powikłań śródoperacyjnych należą:

 • złamania lub przebicia trzonu kości udowej przez trzpień endoprotezy
 • złamanie panewki kostnej
 • uszkodzenie nerwów
 • uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych 

 

               Warto zdać sobie sprawę, iż oprócz normalnego (choć minimalnego) ryzyka powikłań śródoperacyjnych, do problemów ograniczających i hamujących powrót do zdrowia może dojść także z powodu zaniedbań, błędów w trakcie rehabilitacji a także na skutek niestosowania się do podstawowych zaleceń przekazywanych przy wyjściu ze szpitala do domu.

               Każdemu pacjentowi myślącemu o bezpiecznym i szybkim powrocie do zdrowia proponujemy konsultacje, lub podjęcie terapii indywidualnej, dzięki której zostaną przypomniane wszystkie zasady bezpiecznego powracania do sprawności fizycznej. Dzięki bezpośredniej i odpowiednio wcześnie rozpoczętej współpracy pacjenta i terapeuty, proces rekonwalescencji będzie znacznie krótszy i na pewno bezpieczniejszy. Rehabilitacja Sosnowiec, w domu lub gabinecie. Tel:. 539-928-333, www.stanmedica.pl

 

_________________________________________________________

„WIKTORA DEGI ORTOPEDIA I REHABILITACJA” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, WARSZAWA 2008