Rehabilitacja Achillesa Sosnowiec

Proces rekonwalescencji przywracającej pełną sprawność fizyczną po uszkodzeniu ścięgna Achillesa zależy od wielu czynników, wśród których wyróżnić możemy m. in. :

-stopień uszkodzenia (zerwanie częściowe lub całkowite, naderwanie, zapalenie ścięgna)

-lokalizacja (wysokość) zerwania

-wiek

-poziom aktywności fizycznej przed wypadkiem

-rodzaj metody przy ewentualnym zabiegu rekonstrukcji operacyjnej !

-długość okresu unieruchomienia

-rodzaj zaopatrzenia ortopedycznego np. opatrunek gipsowy, but ortopedyczny

 

       Długość całego procesu rehabilitacji po zespoleniu operacyjnym to najczęściej kilka miesięcy, w trakcie których zgodnie z indywidualnymi potrzebami, stosuje się m.in. techniki ćwiczeń kinezyterapeutycznych, terapii ułożeniowej, chłodzenia przeciw obrzękowego, masażu manualnego oraz wspomagającej (proces regeneracji) fizykoterapii.

 Każda z tych metod dobierana jest zgodnie z bieżącą oceną stanu funkcjonalnego oraz ogólnego etapu rehabilitacji, na którym znajduje się pacjent.

       Oprócz bezpośrednich działań pacjenta i terapeuty, współpraca pomiędzy tymi zainteresowanymi obejmuje także systematyczne omawianie dopuszczalnego zakresu codziennych czynności i zachowań życiowych, które mogą lub nie powinny być wdrażane w poszczególnych etapach przywracania sprawności ruchowej. Do ważnych zagadnień związanych ze stopniową poprawą samodzielnej lokomocji i powolnego obciążania chorej kończyny zaliczamy metodyczne stosowanie przyrządów wspomagających, które w kolejnych etapach zastępują, pierwotnie niezbędny, asortyment ortopedyczny.

       W odpowiednim momencie pacjent pod okiem fizjoterapeuty intensyfikuje pracę nad odtwarzaniem fizjologicznej ruchomości oraz rozpoczyna działania mające na celu przywrócenie poprawnego stereotypu chodu i przywrócenie wytrzymałości oraz siły ścięgna. W całym procesie postawione zostają także cele wyrównania dysproporcji napięcia, elastyczności i siły mięśniowej w obu kończynach dolnych.

 

Warto zapamiętać:

-rehabilitacja powinna rozpocząć się jak najwcześniej

-pierwsze zadowalające efekty pracy poprawiające standard życia (w zależności od stopnia uszkodzenia) pojawiają się już po kilku tygodniach odpowiednio prowadzonej rehabilitacji  

 

Rehabilitacja ścięgna Achillesa Sosnowiec. W domu lub gabinecie, tel: 539 928 333, www.stanmedica.pl