Informacje zawarte w tym wpisie stanowią w podejściu teoretycznym, pewien zasadniczy i oczywisty punkt wyjścia do poprawnego i właściwego traktowania pacjenta, wymagającego specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej. W odniesieniu do praktycznych realiów stosowania poniższych założeń, nie sposób uniknąć skojarzeń z różnymi utopijnymi definicjami czy zasadami w wielu dziedzinach życia. Rozsądek, mądrość i poprawnie oraz logicznie tworzona teoria postępowania, mówią jedno a „szara polska” codzienność, polityka ekonomiczna, problemy gospodarcze i NFZ twierdzą coś zupełnie innego.

ZAŁOŻENIA REHABILITACJI:

POWSZECHNOŚĆ – rehabilitacja powinna być powszechna, czyli dostępna każdemu kto jej potrzebuje. Obejmować powinna wszystkie dyscypliny medyczne.

WCZESNE ZAPOCZĄTKOWANIE – rehabilitację powinno się rozpocząć jak najwcześniej dzięki czemu skraca się czas rekonwalescencji i zwiększa szanse na jak najpełniejszy powrót do zdrowia. Im późniejsze jej wprowadzenie tym mniejsza szansa na całkowite wyleczenie a w wielu przypadkach większy stały uszczerbek na zdrowiu.

KOMPLEKSOWOŚĆ (ZESPOŁOWOŚĆ) – rehabilitacja, zwłaszcza przypadków cięższych powinna być prowadzona przez stale ze sobą współpracujący zespół wielu specjalistów, takich jak: lekarzy o danej specjalizacji, rehabilitantów, pielęgniarek, służby pomocnicze, psychologów, pracowników socjalnych i innych. Ich zintegrowane działania służyć powinny kompensacie wszystkich deficytów i problemów zdrowotnych oraz społeczno-zawodowych pacjenta, tak by mógł on osiągnąć najwyższy z możliwych poziom zdrowia.

CIĄGŁOŚĆ – rehabilitacja powinna być ciągła i nieprzerywana. Oznacza to że jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga to powinna być kontynuowana od leczenia szpitalnego, poprzez usprawnianie ambulatoryjne aż do odpowiednio długiego postępowania terapeutycznego w warunkach domowych. 

 

Skupiając się przede wszystkim na rehabilitacji poprawiającej stan zdrowia, czyli jej formie medycznej, warto też pamiętać o rehabilitacji społecznej czy zawodowej, gdyż procesy występujące i warunkujące powrót do normalnego funkcjonowania w naszym życiu, pojawiają się w każdej z tych dziedzin, bardzo często splatają się ze sobą lub wzajemnie na siebie oddziaływują.

Gabinet STANMEDICA to nie tylko miejsce do korzystania z zabiegów rehabilitacji, to przede wszystkim pierwsza pomoc konsultacyjna, oferowana wszystkim tym, którzy pragną dowiedzieć się jak poprawnie i bezpiecznie, w życiu codziennym, funkcjonować w trakcie rekonwalescencji. Rehabilitacja Sosnowiec, w centrum miasta lub we własnym mieszkaniu. Rejestracja pod nr.tel: 539-928-333